logo 1anderfestival

Om het festival voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen, zijn er huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend. Door entree van het festivalterrein, ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

 

Algemeen

 • Op het festivalterrein is de Nederlandse Wet en APV van kracht. Bij constatering van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie is bindend.
 • Het is mogelijk dat je gecontroleerd wordt op leeftijd. Hiervoor dien je je te kunnen legitimeren.
 • Promotiemateriaal mag niet zonder toestemming van de organisatie worden verspreid.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Het gebruik van logo’s, beeldmerken van 1 Ander Festival en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • In het geval van klachten, neem contact op met iemand van de organisatie.
 • Wildplassen is uit den boze, er zijn niet voor niets toiletvoorzieningen.

 

Veiligheid

 • Je betreedt het festivalterrein en neemt deel aan een activiteiten, op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Om de veiligheid van bezoekers, organisatie en artiesten te beschermen ben je verplicht om mee te werken aan fouilleren, inclusief meegebrachte tassen/rugzakken.
 • Het is verboden om blik, glaswerk, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, verdovende middelen en drugs mee te nemen.
 • Handel en/of gebruik van drugs is verboden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 • Wij zijn niet gediend van agressie, discriminatie, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag. Bij het signaleren van dit gedrag word je van het festivalterrein verwijderd.
 • Personen die kennelijk onder invloed van alcohol of drugs het festivalterrein willen betreden, worden geweigerd.
 • De organisatie van het 1 Ander Festival behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het 1 Ander Festival te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van eventuele schade.

 

Calamiteiten

 • Iedereen die zich op het festivalterrein bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt worden.
 • De organisatie van het 1 Ander Festival is gerechtigd om het terrein te ontruimen als daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.
 • Op en rond het festivalterrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en hulpdiensten.

 

Opnamen

 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rond het festivalterrein.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen op het festivalterrein vast te leggen, op beeld- en geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers. Door het terrein te betreden stemt u in met het gebruik van dit materiaal voor promotie doeleinden.

 

Eten en drinken

Duurzaamheid vinden we belangrijk

 • Bij de eerste consumptie vragen we aan de bar een munt als borg voor een milieuvriendelijke plastic glas of glazenhouder. Bij een volgend drankje krijg je een schoongespoeld glas. 
 • Bij vertrek kan een gebruikt glas of glazenhouder weer omgewisseld worden voor een consumptiemunt. In te nemen glazen of glazenhouders dienen in goede staat te zijn.
 • Inleveren van consumptiemunten voor geld kan tot een half uur na het muziekprogramma.
 • Kinderen vanaf 14 jaar en ouder mogen glazen of glazenhouders inleveren. Jongere kinderen moeten begeleid worden door een ouder iemand.
 • Alcohol wordt niet, rechtstreeks of via anderen, aan personen onder de 18 jaar verstrekt. 
 • Achttien tot 26-jarigen worden verzocht om een bandje te dragen om het werk achter de bar te vereenvoudigen. 
 • Bandjes worden bij de kraam van ‘Vrienden van 1 Ander Festival’ na legitimatie bij achttienjarigen of ouder omgedaan.
 • Roken is op het 1 Ander Festival alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten of onder overkappingen mag niet gerookt worden.

 

Wijziging

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen.
 • Het 1 Ander Festival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden aangemoedigd om zelf de huisregels van het 1 Ander Festival te bestuderen.